Svadobná a slávnostná floristika

Tešíte sa na svadbu, či inú slávnostnú udalosť? Pripravím Vám nezabudnuteľný kvetinový zážitok Vašej udalosti plný krásy, vône a luxusu. Skúsenosti, radosť a nadšenie z mojej práce, mravenčia práca=nezabudnuteľná atmosféra. Svadobná floristika bola roky mojou najrozšírenejšou. 

©2018 Creating with Love
Katarína Veselská, www.creatingwithlove.sk, info@creatingwithlove.sk, +421 903 439 672

  • Instagram sociální Icon
  • Facebook Sociální Icon