June 12, 2018

K napísaniu tohto článku ma inšpiroval jeden slovenský svadobný portál. Ako som "blúdila" diskusným fórom, kde si nevesty navzájom vymieňajú otázkami a radami svoje skúsenosti, som si uvedomila opakujúci sa deficit dôležitých informácii pri rôznych témach. Keďže moja s...

March 22, 2018

Celý môj blog je venovaný láske a kvetom. Posledné obdobie mi prináša rôzne zmeny, ktoré prinášajú so sebou nové zistenia a uvedomenie si. Kvetmi som denne obklopená, robím nimi radosť sebe aj ostatným. 

Staviam na nohy svoj veľký kvetinový sen a pri jeho písaní si uv...